בּוּאֵנוֹ בּוּאֵנוֹ

בּוּאֵנוֹ בּוּאֵנוֹ | אריאל ברונז
ֿתגובת נגד להתנהלות המעוותת של הממשלה, התקשורת, והחברה הישראלית, בפרשת האונס הקבוצתי באיה נאפה.
השיר מבקש לעמת אותנו עם הלקסיקון התרבותי של ה ״מיין סטרים״ הישראלי, המבוסס על ערכים ונורמות המעודדים אונס.
במציאות בה חיים של נערות צעירות פחות חשובים מרייטינג וקריירה של זמר מפורסם, ושופטים מעדיפים להימנע מלהרשיע "נערים" כדי לא לחרב את עתידם, המיין סטרים הפך למילה נרדפת לאונס. | אריאל ברונז
ֿתגובת נגד להתנהלות המעוותת של הממשלה, התקשורת, והחברה הישראלית, בפרשת האונס הקבוצתי באיה נאפה.
השיר מבקש לעמת אותנו עם הלקסיקון התרבותי של ה ״מיין סטרים״ הישראלי, המבוסס על ערכים ונורמות המעודדים אונס.
במציאות בה חיים של נערות צעירות פחות חשובים מרייטינג וקריירה של זמר מפורסם, ושופטים מעדיפים להימנע מלהרשיע "נערים" כדי לא לחרב את עתידם, המיין סטרים הפך למילה נרדפת לאונס.