Silence Makes Perfect // 24.11

 קיר גבס 

אופרת מולטימדיה


אופרה המשלבת מוסיקה, ווידאו ארט ופלייבק אלקטרוני, הדנה במוטיב ה״הסתרה״. הסתרת הקרבן את הטרור הנפשי והפיסי אותו היא חווה ועצימת העין של הקהילה הקרובה מפני הנעשה על מפתן ביתנו.

יצירה מאת בעז בן-משה

ליברית-ראלי מרגלית, ווידאו ארט-ניצן ג׳יימס, קול-נועה פרנקל, אנסמבל ״מיתר״, סאונד-דוד לוריא

ייעוץ בימתי-עלמה קרבט שמש, אחינועם חי24 בנובמבר, חמישי, 20:00  לרכישת כרטיסים


כרטיס משולב לסטודנטים -לשני המופעים - "קיר גבס" ו "silence makes perfect" 

לרכישת כרטיס משולב לסטודנטים