US- מופע סטודיו // 6 במאי

US

שלוש יצירות שמהוות הגדרה מחודשת להוויה.
יצרנו מרחבים בהם אנחנו מתקיימות אמיתיות כמו שאנחנו רוצות להיות
שבהם אנו מתרגלות את מה שחשוב לנו
אנושיות
נשיות
טוב לב
חיים
תחושת חיבור זו לזו
מגנות על עצמנו
אחת על השניה.HANDS and HEARTS

פילוסוף שאל פעם,״האם אנחנו בני אדם בגלל שאנחנו מביטים בכוכבים, או שאנחנו מביטים בהם בגלל שאנחנו בני אדם
חסר טעם, באמת...
האם הכוכבים מביטים לאחור?
עכשיו , זו שאלה״
ניל גיימן-
בדומה למערכת השמש בה לכל כוכב קיום מלא בפני עצמו, על ההרכב שלו, תכונותיו וצרכיו. כך אנו ניצבות, כל אחת כאינדיבידואל בעל זוג
ידיים ולב
מונחות זו לצד זו, כפי שהכוכבים מסודרים כל אחד במסלולו, נעות בין מהירויות ומרחקים, בין מה שניתן לגעת בו לבין זה שרק ניתן
להרגיש
בוחנות את המערכת התנועתית המשותפת
עוברות בין העקיף לישיר
שותפות לחוויה רחבה יותר
ארבע ידיים ושני לבבות
משחקים בגבול הדק שבין האישי למשותף, בין האינדיבידואל העקשן ליכולתנו להתעצב מחדש
כוריאוגרפיה: דפנה יוסף
רקדנית ושותפה ליצירה: גאות ניב
Sound of the sun, Sound of Pluto, Iron & Wine- Summer Clouds :מוזיקה


Place Me

בעיר אני יער,
ביער אני עולם.
גוף משתנה הוא עוגן,
הכלי הקשבה.
בתוך כאוס
מצאתי שלווה,
מרחב של בית.
הסולו מתאר מסע אישי.
שלווה ושקט נעשו דבר מעורפל ורחוק עבורי בכל מקום שהגדרתי כבית. גם בגוף שלי.
התעמתתי עם המקום הזה שבתוכי, החלטתי לעזוב את העיר ולחזור למושב בו גדלתי, לבית ילדותי.
בתוך התמודדות עם שינויים, חזרה לתמונות וצלילים, לחללים ומרחבי הטבע בהם גדלתי נפגשתי עם עולמי הפנימי.
החלטתי לתת לחלקים הישנים שבי להתפרק, לקחתי זמן להתבונן במיקום הישן החדש. הרכבתי מחדש את הדרך שלי.
כמו ניקיון לבית החיצוני והפנימי שלי- התחברתי מחדש לשורשי הפנטזיה, החופש והפרא.

כוריאוגרפיה וביצוע: ענבר טנזר
ניהול חזרות וייעוץ אמנותי: דנה טרצ׳ינה, שני אדרי, יענקל'ה פילצר.
תודה מיוחדת ללי ארבל ולגלעד ירושלמי.
צילום תמונה: דן בן ארי

Pagliaccio

Pagliaccio is exploring the spot of women in society
Lilà becomes through her motion the
personified icon alternatively of an
abused woman or a jested clown
In a white dress, as a greek figure
asylum shadow, she is all the enclosed
.women
Silent, she relives her abuses
without never stopping moving
.forward
.Victim or executioner, she alone interprets several characters
Never listened to, she becomes like Pagliaccio, a clown despites herself
Directly inspired by La Comedia del Arte, the theatrical dimension assists the motion


לכרטיסים:

שבת, 6 במאי, 21:00 לכרטיסים