תנועה, אינטימיות, יצירה // 20 בדצמבר

סדנה ללא עלות עם אוהד מזור

ניפגש, נרקוד, נחלוק, נאוורר, נשקשק ונזרים את האני היצירתי שלנו החוצה. 


רביעי, 20 בדצמבר, 13:00 לשיריון מקומות