everything must go // 29-30.9

לשחרר, להשתחרר, להוציא לחופשי, להרפות, להיפטר.
בגראז׳ סייל אנחנו  מוציאים את הקרביים של הבית אל החצר. המבקרים הם אלה שמסמנים לנו שמה שחשבנו שהוא ג׳אנק הוא אוצר, ולהפך. ואז, אם הם בוחרים לקחת אותו איתם, הם עוזרים לנו לשחרר אותו. זה זמן להיפרד, להתאבל וגם לבחור להיאחז במה שאינו למכירה.

---


29 בספטמבר, חמישי 21:00 לרכישת כרטיסים


30 בספטמבר, שישי 14:00 לרכישת כרטיסים