מחול בבית: סטודיו פתוח- White piece

מאת סופיה קרנץ.

 הכפלה של טריו מינימליסטי-פוליטי לשש רקדניות המנפה מושגי יסוד תרבותיים- אקטואלים.

 על הרצף שבין היחיד לקבוצה ובין נחישות להתלהמות, נוצר נוף חושני של דקויות במרקם,

 באינטנסיביות ובמקצב החזותי.

 העבודה נוצרה בתמיכה של מחול שלם כחלק מפסטיבל הבינלאומי 9# - 2014-


סטודיו פתוח בתיאטרון הבית: שומרים מקום, מגיעים ומשלמים בסוף המופע כמה שרוצים.

29 בדצמבר, שבת 21:00

לשמירת מקום