סטודיו פתוח | ערב יצירות // 1 באפריל

Where OM^I ?
כוריאוגרפיה וביצוע: תו צפניה
_____________________
A human condition
כוריאוגרפיה וביצוע: שני אדרי

_____________________
פיל נייר
כוריאוגרפיה וביצוע: יעל סופר סמסון


שימו לב: בסטודיו הפתוח עלות שמירת המקום היא 5 ש״ח ולאחר המופע הקהל משאיר תשלום ע״פ ראות עינו במזומן.


1 באפריל, שבת 20:00 לשמירת מקום