סטודיו פתוח | עבודות בית // 17 ביוני

Where OM^I ?
כוריאוגרפיה וביצוע: תו צפניה
_____________________
A human condition
כוריאוגרפיה וביצוע: שני אדרי

_____________________
פיל נייר
כוריאוגרפיה וביצוע: יעל סופר סמסון17 ביוני, שבת 18:00 לרכישת כרטיסים