תשכחי שזה לא שלך תחכשי זשה לא לשך תיסכחי סזה לו סלח

יעל מור

תשכחי שזה לא שלך תחכשי זשה לא לשך תיסכחי סזה לו סלח // יעל מור