זר מגיע לעיירה או אדם יוצא למסע

אמרי דקל קדוש

זר מגיע לעיירה או אדם יוצא למסע // אמרי דקל קדוש