Re.Imagined // 30.5

ניה בינגי ואילה מידן

"ודאי, האדם הוא יצור שהוצבו לו גבולות; חירותו מוגבלת. 

אין היא חירות מתנאים אלא חירות לנקוט עמדה כלפי התנאים" 

(האדם מחפש משמעות | ויקטור פרנקאל) 


יצירה משותפת של הכוריאוגרפית והרקדנית ניה בינגי והאמנית-מאיירת אילה מידן, המפגישה את ריקוד הפלמנקו עם פעולת ציור דינמית המבוצעת בחלקה בפני הקהל. במסגרתה, שתי האמנויות עוברות פירוק והרכבה מחודשת, תוך מתיחת גבולותיהן המוכרים: שפת הפלמנקו נעה בין מסורתי למודרני, קלאסי ואישי; והציור עובר מן הקנבס לבמה, מהדו-ממד של הדימוי המצויר לתלת-ממד של הקרנה על הגוף הרוקד. 

מפגש בינתחומי זה מציף שאלות על האמיתי והמדומיין, ומידת הקביעות של התפיסה שלנו אודות המציאות. 


רעיון מקורי: ניה בינגי, אילה מידן

כוריאוגרפיה וריקוד: ניה בינגי

איור ווידאו ארט: אילה מידן

עיצוב תאורה: Blackout Group

עיצוב פסקול: אבשלום מידן 

צילום: Muhammad


חמישי, 30 במאי 2024 18:00 - לרכישת כרטיסים


חמישי, 30 במאי 2024 19:30  - SOLD OUT