ExperiMENCO // 1.6

מעבדת יצירה עכשווית לאמנות מסורתית

פרויקט רב משתתפים מיוחד ל-FEX 2024

מפגש בין האלתור בתוך המסגרת המוקפדת של הפלמנקו, לפרקטיקות יצירה עכשוויות המתרחקות מהמובנה לטובת המשחקי. מופע ייחודי הכולל 2 עבודות פלמנקו ניסיוניות וחד-פעמיות שייווצרו במפגש קצר אך אינטנסיבי של מספר שעות, במסגרתו יחברו יחד אמניות מסגנונות מחוליים ומוזיקליים שונים ל'תן וקח' יצירתי, כדי לאתגר את עצמן ואת גבולות האמנות שבתוכה הן פועלות.  

לאחר הצגת העבודות יתקיים פאנל עם המנהלות/ים האמנותיים של הפרויקט וחלק מהמשתתפות.


משתתפות-יוצרות: ניה בינגי, טולה בן ארי, אתי גורי, תהל לוי, נועה מלמד וזאנה, ראלי מרגלית, דנה נעים חפוטה, קורינה פריימן, שרון שגיא, יעל שרוני


ניהול אמנותי: אדוה ירמיהו, הלל קוגן וד"ר עידית סוסליק 
שבת, 1 ביוני 2024 21:00 לרכישת כרטיסים


כרטיס יומי 1.6.2024