I Look After // בדצמבר 29-30

עבודתה החדשה של נאוה פרנקל

הנוסטלגיה, אותה כמיהה למרחב ולזמן אבודים, הפכה במאה האחרונה לתופעה תרבותית-פוליטית עולמית. האידאליזציה המפתה של זיכרונות נוסטלגיים היא לעתים קרובות רגרסיבית באופן מכוון, ועשויה להיות חלק משיח לאומני מסוכן. עם זאת, היא יכולה גם להיות פרוספקטיבית, יצירתית וביקורתית.

ביצירה זו אני מבקשת להבין נוסטלגיה כהתעוררות לכיוונה של מטרה עתידית. מעין תנודה בין מה שהיה, מה שיש, ומה שיכול להיות. בעבודה אני חוזרת לדימויים ישנים שחיברתי, ואליהם נותרתי קשורה, ומשנה את צורתם. הכמיהה אל מה שחלף, אל מה שנתפס כחתום וגמור, מבקשת לראות בעבר אירוע של פוטנציאל, של אפשרויות והתפתחויות.


29 בדצמבר, שישי, 20:00 לרכישת כרטיסים

30 בדצמבר שבת, 20:00  לרכישת כרטיסים


חזרה ללוח המופעים


קרדיטים:

עיצוב תלבושות: אסנת קלנר

עיצוב תאורה: עופר לאופר

צילום: גדי דגון

רישום ועיצוב אימג': אבישי פלטק

בתמיכת מנהל תרבות, בהפקת אי"ב