מחול בבית: סטודיו פתוח- צומוד // 16 בנובמבר

צומוד - מרווח בן ״אפס טונים״ בין שני צלילים.

אוניסון - קיים רק כאשר ישנה התייחסות לאובייקט אחר.

צל - ״הצמדות לאדמה״ / ״החזקת מעמד״.

                               .

                               .

צומוד - ״הצדמות לאדמה״ / ״החזקת מעמד״.

אוניסון - מרווח בן ״אפס טונים״ בין שני צלילים.

צל - קיים רק כאשר ישנה התייחסות לאובייקט אחר.

                              .

בדואט ״צומוד״  שרה פטרנסי (איטליה) ותמרה דגן (ישראל) בודקות את האפשרויות הקיימות אצל שני גופים בצורה אחת.


                              

Tsumud - a space of “zero cents” between two tones. 

Unison - exist just if it’s referred to another object.

Shadow  - “clinging to the ground”/ “hold on”.

                                                      .                                                             

                                                      .                                      

Tsumud - “clinging to the ground”/ “hold on”.

Unison - a space of “zero cents” between two tones. 

Shadow  - exist just if it’s referred to another object.

                                   .

In the due “Tsumud” , Sara Paternesi (IT) and Tamara Dagan (IS) are

searching the possibilities of two bodies - one shape.

By Tamara Dagan and Sara Paternesi.

Music: Enat Ventura.

Thanks to MACHOL SHALEM residency program

Warm thanks to Ran Adari.

”.

                                                      .                                                             

                                                      .                        


תאריכים וכרטיסים

16 בנובמבר, שבת 21:00  לשמירת מקום


סטודיו פתוח בתיאטרון הבית- שומרים מקום, באים, רואים מופע  ומשלמים בסוף כמה שרוצים.